Ventiljusteringsmutter

Opel 1,9-2,4 CIH "järnmotorn"

Specialmutter med låsning är ett billigt och enkelt sätt att säkra ventilspelet.

MC-cylinder under borrning

Jimmy vid motorbocken

Fräsning cylinderfoderläge