Provtryckning

Sprickor i topplock är ibland svåra att se med blotta ögat, och det är naturligtvis ingen höjdare att återmontera en nyplanad topp i tron att allt är OK.

Vi provtrycker toppen med 4-5 bars tryck vid ca 80° C för att efterlikna motorn i drift så mycket som möjligt.